DATGANIAD S4C 13.10.2023

13 October 2023

Dyma’r datganiad mae TAC wedi derbyn gan S4C heddiw:

Mae Llinos Griffin-Williams wedi gadael S4C ar ôl ei diswyddiad yn dilyn honiadau am gamymddwyn difrifol.

Am y tro bydd Geraint Evans yn cymryd rôl Prif Swyddog Cynnwys S4C ac yn arwain y broses gomisiynu a chyhoeddi gyda chefnogaeth Arwyn Rawson Thomas, Rhys Bevan, Angharad Thomas a’r comisiynwyr. Geraint fydd y prif pwynt cyswllt ar gyfer y sector, gyda chefnogaeth y Tîm Comisiynu.

Fe fydd y broses gomisiynu yn parhau fel arfer.

 

Cysylltu â ni