Datganiad TAC ar adolygiad PSB Ofcom

2 July 2015

Datganiad TAC ar adolygiad PSB Ofcom

Dywedodd Cadeirydd TAC, Iestyn Garlick:

“Rydym yn croesawu casgliadau pwysig yr adroddiad hwn mewn nifer o feysydd. Yn gyntaf mae’n cefnogi parhad y rheoliadau cyfredol ar y telerau masnach a’r cwota cynhyrchu annibynnol, sydd wedi bod yn allweddol i’n sector ddod yn ddiwydiant Fyd eang.

Yn ail, rydym yn nodi ac yn cytuno â chasgliad Ofcom fod y BBC yn parhau i fod yn gonglfaen DGC a bod y Siarter nesaf yn hollbwysig ar gyfer ei dyfodol.

Yn drydydd, rydym hefyd yn cytuno ag Ofcom bod y gostyngiad mewn teledu plant yn peri pryder mawr – mae’n ardal lle mae aelodau TAC yn cynhyrchu cynnwys o ansawdd uchel ar gyfer S4C, CBBC a CBeebies a sydd, am resymau diwylliannol ac addysgol yn eithriadol o bwysig.

Yn olaf, rydym hefyd yn cytuno ag Ofcom bod comisiynu yng Nghymru wedi gostwng yn gyffredinol ac mae’r rhan fwyaf o’r hyn sy’n cael ei gomisiynnu yn dod drwy law y BBC a hefyd S4C. Rydym yn croesawu fod Ofcom yn pwysleisio pwysigrwydd S4C i’r sector annibynnol yng Nghymru.”

Adolygiad PSB Ofcom: http://media.ofcom.org.uk/news/2015/psb-review-statement/?utm_source=updates&utm_medium=email&utm_campaign=psb-review-3-statement

Cysylltu â ni