Datganiad TAC par adroddiad S4C a digwyddiadau diweddar

6 December 2023

Mae TAC yn nodi bod yr adroddiad ar achosion o fwlio honedig yn S4C bellach wedi’i gyhoeddi ac rydyn yn gobeithio fod hwn yn arwydd gall S4C symud ymlaen unwaith eto i ganolbwyntio ar ddarparu cynnwys o ansawdd uchel i gynulleidfaoedd Cymru a thu hwnt, gan weithio’n agos gydag ein sector.

Hoffem gydnabod ymdrechion staff presennol S4C y gwyddom sydd wedi gwneud eu gorau glas i gadw’r gwasanaeth ar y trywydd iawn ac ymdrin â’n sector, er gwaethaf colli rhai pobl mewn swyddi allweddol yn ystod y misoedd diwethaf.

Mae cwmnïau cynhyrchu ledled Cymru, mawr a bach, yn awyddus i ymgysylltu ag S4C a chyflwyno’r syniadau, straeon a thalent gorau i gynulleidfaoedd. Fel corff masnach nid yw TAC wedi derbyn unrhyw gwynion sylfaenol sylweddol am strategaeth neu ddull comisiynu S4C ac edrychwn ymlaen at gydweithio i sicrhau bod y sector ac S4C yn gryf ac yn gynaliadwy, wrth i ni wynebu heriau’r dyfodol.

Cysylltu â ni