Digwyddiad Cydweithio i bobl greadigol

18 May 2017

Gweld, gwrando a thrafod sut gallai hyn weithio (cynhelir y digwyddiad drwy gyfrwng y Saesneg)

Trefnir gan CULT Cymru

Dydd Mercher 21 Mehefin 2017
Theatr Soar, Merthyr Tudful
     
Ymunwch â ni am ddiwrnod (neu hanner diwrnod) rhyngweithiol a llawn hwyl i drafod cydweithio fel ffordd bositif o gysylltu â gweithwyr llawrydd a busnesau bach yn y sector creadigol.

Cydweithio – atebion creadigol a hwylus i unigedd (09:45 – 12:30)
Bwffe a Rhwydweithio – (12:30 – 13:30)
Unigolion a sefydliadau sydd â diddordeb mewn ymchwilio i botensial cydweithio.

Cydweithio – Sut i fynd ati? Pwy all helpu? (13:30 – 16:00)
Rhwydweithio, diodydd ac adloniant (16:00 – 17:00)
Unigolion a sefydliadau sydd â diddordeb mewn trafod modelau ymarferol o gydweithio.

Ymhlith y cyfranwyr mae:

CULT Cymru; Canolfan Gydweithredol Cymru; Undeb y Cerddorion; Cerdd Gydweithredol Sir Ddinbych; Asiantaeth Actorion Oren; Hwyl Hub, Merthyr

Gwybodaeth bellach a chofrestru. Pris: £10.00-20.00

Cysylltu â ni