Diweddariad gan Gareth Williams, Cadeirydd TAC

23 March 2020

Mae’r sector yn profi cyfnod digynsail ac anodd tu hwnt ar hyn o bryd yn sgil lledaeniad coronafeirws Covid-19. Mae TAC yn gweithio i gefnogi’r aelodau drwy ddosbarthu gwybodaeth a chyfathrebu gydag S4C parthed gweithdrefnau sy’n newid yn gyson. Rydyn ni wrthi’n ysgrifennu at weinidogion yn Llywodraeth y DU, Swyddfa Cymru a Llywodraeth Cymru i roi pwysau arnynt i sefydlu trefniadau ar fyrder i gefnogi pobl hunan-gyflogedig, yn gwmnïau ac yn unigolion, gyda phwyslais ar y sector cynhyrchu. Rydyn ni wedi cyfrannu at ymgyrch y Creative Industries Federation sy’n gohebu gyda’r Canghellor Rishi Sunak i’r perwyl hwn hefyd.

Ffynonellau gwybodaeth

Gwefan coronavirus Llywodraeth y DU

Cyngor gan Busnes Cymru (dan adain Llywodraeth Cymru)

Datganiad diweddaraf S4C

Os oes gennych chi bryderon neu ymholiadau, cysylltwch â Luned Whelan ar e-bost neu drwy ffonio 07388 377478 ac mi wnawn ein gorau i helpu.

Cysylltu â ni