‘Dyfodol S4C’ – digwyddiad RTS Cymru

11 April 2018

Cynhelir y digwyddiad fel a ganlyn. Y panelwyr yw: Huw Jones, Cadeirydd Awdurdod S4C, Owen Evans, Prif Weithredwr S4C ac Euryn Ogwen Williams, awdur yr adolygiad o S4C a gyhoeddwyd ar 29 Mawrth 2018.

Lleoliad: Theatr Atriwm, Prifysgol De Cymru, Caerdydd CF24 2FN

Dyddiad ac amser: Iau 19 Ebrill 2018, 7.00-8.00pm

Mynediad: am ddim, uchafswm o 100 ar sail cyntaf i’r felin. Rhaid cofrestru a chyflwyno tocyn.

Cysylltu â ni