Ffair Diwydiant Teledu Prifysgol De Cymru / RTS Cymru a Gwobrau Myfyrwyr RTS Cymru

27 November 2017

Atriwm Prifysgol De Cymru

31 Ionawr 2018

Estynnir gwahoddiad cynnes i aelodau TAC ac unrhyw gynhyrchwyr annibynnol eraill sydd â diddordeb mewn archebu stondin arddangos yn rhad ac am ddim yn y Ffair Diwydiant Teledu sy’n cael ei chynnal ar 31 Ionawr rhwng 2pm a 4pm yn yr Atriwm, Caerdydd.

Mi fydd nifer o ddigwyddiadau’n cael eu cynnal yn ystod y dydd, a derbyniad diodydd am 5pm. Wedyn am 6pm, mi fydd RTS Cymru’n cynnal noson wobrwyo ei Gwobrau Teledu Myfyrwyr. Dyma fraslun o’r diwrnod ar hyn o bryd (gall newid):

10am – 1pm  Cynhadledd Darlledu Digidol: Y Sinema

2pm – 4pm  Ffair Diwydiant: Street (ger y caffi); Gweithdai: Y Stiwdio Deledu / Y Theatr

4pm – 5pm  Panel y Diwydiant: Y Theatr

5pm – 6pm  Derbyniad Diodydd: Street

6pm – 7pm  Gwobrau Myfyrwyr RTS Cymru: Y Theatr

7pm – 8pm  Siaradwr gwadd RTS Cymru (manylion i ddilyn)

Gweithdai:

Yn ogystal â rhedeg stondin, mi fydd cyfle i gynhyrchwyr siarad â’r myfyrwyr mewn grwpiau bach os yw hyn o dddiddordeb.

Gwobrau Myfyrwyr RTS Cymru – cyfle i noddi

Mi fydd yna bum categori o wobrau myfyrwyr yn ogystal â phedwar categori crefft, gyda chyfle i noddi’r gwobrau y tro hwn, am swm rhesymol. Mae cyfraniad ariannol yn golygu y caiff y wobr ei chyflwyno gan aelod o’r cwmni gyda chydnabyddiaeth o’i chefnogaeth a chaiff logo’r cwmni ei daflunio ar y sgrin yn y theatr. Cysylltwch â Hywel Wiliam am fanylion pellach am nawdd ac i archebu stondin.

 

Cysylltu â ni