Gwahoddiad gan S4C i fynegi diddordeb mewn dau brosiect

8 December 2017

Mae S4C yn estyn gwahoddiad i gynhyrchwyr sydd â phrofiad ym maes drama i gyflwyno datganiad o ddiddordeb mewn creu ffilm arbennig i blant fel rhan o gyfres ddrama yr EBU. Dyddiad cau: 15 Rhagfyr 2017.

Yn ogystal, mae S4C yn gwahodd cyuigion ar gyfer Cynllun Fformat Peilot Celtaidd 2017/18. Dyddiad cau: 19 Rhagfyr 2017.

Cysylltu â ni