Gweithdy Datblygu Drama S4C: 12 Ionawr 2018

21 December 2017

Mae S4C yn cynnal gweithdy datblygu drama ar gyfer y teledu ar 12 Ionawr 2018 o 10:00-16:00 yn Nhŷ Hebron, Gwesty’r Cawdor, Llandeilo.

Bydd cyflwyniad a thrafodaeth gyda Joanna Stevens, Pennaeth Datblygu Carnival Films, yna cyfraniadau gan Roger Williams (Bang) a Cath Tregenna (Lucky Man, Dr Who).

Croeso i ysgrifenwyr newydd a phrofiadol. Mae niferoedd yn gyfyngedig, felly cysylltwch â Bethan Jenkins yn S4C i gadw lle cyn gynted â phosibl neu ffonio 029 2074 1467.

Cysylltu â ni