Holiadur hyfforddiant TAC 2022/23

12 January 2023

Gwelwch isod Holiadur hyfforddiant TAC/S4C 2022/2023. Byddwn yn gwerthfawrogi yn fawr os allwch, fel aelodau TAC gwblhau’r holiadur erbyn 20 Ionawr 2023. Mae canlyniadau’r holiadur yn hynod o ddefnyddiol i ni o ran gwybod pa hyfforddiant i’w flaenoriaethu ar gyfer y flwyddyn i ddod. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr holiadur neu unrhyw beth yn ymwneud â rhaglen hyfforddi TAC, cysylltwch â Sioned Harries.

 

 

Cysylltu â ni