Hyfforddiant Llythrennedd Carbon albert, Caerdydd

22 May 2017

Gydag Aaron Matthews, Ymgynhgorydd Cynaliadwyedd y Diwydiant i Gonsortiwm albert BAFTA

(Cynhelir drwy gyfrwng y Saesneg)

DISGRIFIAD

Ar ddiwedd y cwrs un-dydd, mi fydd y sawl sydd wedi dilyn y cwrs yn:

  • deall effeithiau newidiadau i’r hinsawdd a sut i weithredu i leihau allyriadau carbon yn y gweithle ac yn y cartref
  • meddu ar y wybodaeth a’r sgiliau i greu cynyrchiadau mewn modd mwy cynaliadwy.

Dyddiad: Mawrth 27 Mehefin 2017

Lleoliad: ITV Cymru Wales, 3 Cei Britannia, Bae Caerdydd CF10 4PL

Cofrestrwch yma yn rhad ac am ddim.

Cysylltu â ni