Hyfforddiant TAC, Caernarfon: Cyflwyniad i Ddiogelu Plant yn y Cyfryngau

12 June 2017

Mae TAC yn falch o gyhoeddi bod cwrs Cyflwyniad i Ddiogelu Plant yn y  Cyfryngau yn cael ei gynnal yng Nghaernarfon dydd Iau a bore dydd Gwener 29-30 Mehefin 2017. Am fanylion pellach ac i gofrestru, ewch at ffurflen wybodaeth y Cwrs Diogelu Plant.

POLISI CANSLO

Rhaid canslo yn ysgrifenedig hyd at saith diwrnod cyn dyddiad y cwrs neu codir y ffi llawn. Ceidw TAC yr hawl i ganslo cyrsiau yn ddi-rwymedigaeth, a chynigir dyddiad amgen neu ad-daliad llawn i aelodau’r cwrs. Ceidw TAC yr hawl i ganslo cyrsiau yn achos diffyg cofrestriadau digonol.

Cysylltu â ni