Hysbyseb Swydd Boom Cymru – Is-Gynhyrchydd

20 June 2024

Mae Boom Cymru yn edrych am Is-Gynhyrchydd i ymuno â’r tîm o’r 8fed o Orffennaf ar gytundeb tymor byr i weithio ar gyfres adloniant ffeithiol. Mae’r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg yn angenrheidiol.

Danfonwch eich CV’s at hr@boomcymru.co.uk

Mae Boom yn gyflogwr cyfle cyfartal ac mae’n croesawu pobl â safbwyntiau amrywiol ac o gefndiroedd heb gynrychiolaeth ddigonol. Rydym wedi ymrwymo i adlewyrchu a chynrychioli amrywiaeth y DU yn ein holl weithgareddau.

Mae eich Data Personol yn bwysig iawn i Boom a bydd y wybodaeth a roddwch yn cael ei chasglu a’i phrosesu yn unol â Deddf Diogelu Data 2018 a Hysbysiad Preifatrwydd Boom  (http://boomcymru.co.uk/en/polisi-preifatrwydd/).

Cysylltu â ni