Hysbyseb Swydd BOOM Cymru – Ymchwilydd

20 June 2022

BOOM PLANT – YMCHWILYDD STWNSH SADWRN

Llawn amser – Medi 2022 i  Ebrill 2023

Dyddiad Cau: 04.07.22

Cyflog – yn ddibynnol ar brofiad

Lleoliad Swyddfa – Gloworks, Bae Caerdydd (ond yn gweithio o adref hefyd ar hyn o bryd)

Mae Boom Plant yn chwilio am ymchwilydd i weithio ar gynyrchiad Stwnsh Sadwrn. Mae cyfrifoldebau’r swydd yn cynnwys datblygu syniadau a chynnwys bydd yn apelio i gynulleidfa 6 – 12 mlwydd oed, castio timau, trefnu gemau a chyfranwyr a delio gyda newidiadau munud olaf rhaglen fyw.

Mae’r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn angenrheidiol i’r swydd, a bydd angen gyrru rhwng lleoliadau felly mae’n hanfodol i gael trwydded gyrru (neu gyfwerth) llawn.

Mae’r profiad o fod wedi gweithio gyda phlant yn ddymunol ond nid yn hanfodol.

Cais trwy lythyr a CV at hr@boomcymru.co.uk gan nodi Boom Plant

Mae Boom Cymru yn gyflogwr cyfleoedd cyfartal ac yn croesawu pobl o safbwyntiau a chefndiroedd amrywiol. Rydym yn ymroi i adlewyrchu a chynrychioli’r amrywiaeth a geir yn y Deyrnas Unedig ymhob agwedd o’n gwaith.

Mae eich Data Personol yn bwysig iawn i Boom Cymru a chaiff y wybodaeth a gyflenwir ei chasglu a’i phrosesu yn unol â Deddf Diogelu Data 2018 a (Hysbysiad Preifatrwydd Boom Cymru). Byddwn yn cadw eich CV am 6 mis, oni bai eich bod yn gofyn i ni ei ddileu yn gynharach.

 

 

Cysylltu â ni