>

Hysbyseb Swydd Boom – Cynhyrchydd

26 May 2023

Hysbyseb Swydd Boom – Cynhyrchydd

Mae angen Cynhyrchydd i ddechrau ar unwaith ar gyfer cyfres Adloniant Ffeithiol/Adloniant i’w ddarlledu o fewn amserlen dynn .  Mae’r gyfres yn cynnwys ffilmio yn ddigwyddiadau a gwyliau mawr. Mae angen profiad o sicrhau mynediad i ddigwyddiadau cyhoeddus mawr a byddai profiad o weithio gyda’r talent gorau hefyd o fudd.

Dyddiad cychwyn ar unwaith. Hyd y cytundeb i’w gadarnhau

Swyddfa yng Nghaerdydd ond mae gweithio o adref hefyd yn bosibl

Ymgeisiwch drwy yrru CV a llythyr atodol at hr@boomcymru.co.uk  gan nodi’r cyfeirnod Cynhyrchydd  – Boom

Mae Boom Cymru yn gyflogwr cyfleoedd cyfartal ac yn croesawu pobl o safbwyntiau a chefndiroedd amrywiol. Rydym yn ymroi i adlewyrchu a chynrychioli’r amrywiaeth a geir yn y Deyrnas Unedig ymhob agwedd o’n gwaith.

Mae eich Data Personol yn bwysig iawn i Boom Cymru a chaiff y wybodaeth a gyflenwir ei chasglu a’i phrosesu yn unol â Deddf Diogelu Data 2018 a Hysbysiad Preifatrwydd Boom Cymru (http://boomcymru.co.uk/en/polisi-preifatrwydd/). Byddwn yn cadw eich CV am 6 mis, oni bai eich bod yn gofyn i ni ei ddileu yn gynharach

Cysylltu â ni