Hysbyseb Swydd BOOM – Cynorthwyydd Cyfrifon

16 September 2022

Boom Cymru – Cynorthwyydd Cyfrifon

 

Llawn amser – Cyfnod penodedig (12 mis)

Dyddiad Cau: 30.09.22

Cyflog – yn ddibynnol ar brofiad

Lleoliad y swyddfa: Bae Caerdydd (Gweithio Gartref pryd yn bosib)

Dyma gyfle gwych i Gynorthwyydd Cyfrifon ymuno â thîm cwmni cynhyrchu teledu hynod lwyddiannus. Byddai’r rôl hon yn addas ar gyfer rhywun sy’n chwilio am yrfa ym maes Cyllid.

Yn ddelfrydol byddai gennych gefndir mewn gweinyddu cyfrifon. Mae’r cwmni’n defnyddio pecyn meddalwedd cyfrifon Microsoft Navision ar hyn o bryd. Byddai’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol.

Mae Boom yn rhan o ITV Studios ac yn un o gwmnïau cynhyrchu teledu mwyaf Cymru. Gyda’n bencadlys ym Mae Caerdydd, mae ein busnesau cynhyrchu, ôl-gynhyrchu, effeithiau gweledol a graffeg symudol yn darparu cynnwys i S4C, BBC, C4, ITV, C5, UKTV, Netflix a HBO.

Rhaid i’r ymgeisydd delfrydol fod yn:

 • Drylwyr ac yn drefnus
 • Gwneud gwaith cywir gyda llygad am fanylyn
 • Gallu cymryd cyfrifoldeb am dasgau a chyflawni gwaith o fewn terfynau amser
 • Meddu gallu cyfrifiadurol gyda sgiliau rhifedd rhagorol (rhaid meddu ar ddealltwriaeth dda o Excel)
 • Gallu gweithio ar eich pen eich hun ac fel rhan o dîm
 • Gallu cyfathrebu’n effeithlon gan ddefnyddio ystod o sgiliau i gefnogi staff o fewn y cwmni

Bydd dyletswyddau’r rôl yn cynnwys:

 • Cynnal rhediad dydd i ddydd y cyfrifon cyfriflyfr pryniant
 • Prosesu anfonebau
 • Monitro a datrys anfonebau sy’n destun dadl
 • Delio â’r holl alwadau ffôn, e-byst ac ymholiadau ynglŷn â thaliadau
 • Gweinyddu bancio a chysoniadau yn ôl yr angen
 • Cymorth gyda chyfriflyfr gwerthu, hawliadau treuliau a derbynebau cardiau credyd yn ôl yr angen
 • Bydd unrhyw ddyletswyddau eraill sydd eu hangen yn cael eu pennu gan y Rheolwr Cyllid

Gwnewch gais trwy anfon eich CV, llythyr i gyflwyno’ch hunan a disgwyliadau cyflog i hr@boomcymru.co.uk  erbyn 30ain Medi 2022

Boom is an equal opportunities employer and embraces people with diverse perspectives and from underrepresented backgrounds. We are committed to reflecting and representing the diversity of the UK in all our activities.

Your Personal Data is very important to Boom and the information you supply will be collected and processed in accordance with the Data Protection Act 2018 and Boom Privacy Notice (http://boomcymru.co.uk/en/polisi-preifatrwydd/).

Cysylltu â ni