Hysbyseb Swydd BOOM – Gweinyddydd AD

16 September 2022

Boom Cymru – Gweinyddydd AD

Llawn amser – 12 mis

Dyddiad Cau: 30.09.22

Cyflog – yn ddibynnol ar brofiad

Lleoliad y swyddfa: Bae Caerdydd

Mae Boom yn rhan o ITV Studios ac yn un o gwmnïau cynhyrchu teledu mwyaf Cymru. Gyda phencadlys ym Mae Caerdydd, mae ein busnesau cynhyrchu, ôl-gynhyrchu, effeithiau gweledol a graffeg sy’n symud yn darparu cynnwys i S4C, BBC, C4, ITV, C5, UKTV, Netflix a HBO.

Rydym yn awyddus i recriwtio Gweinyddydd AD i gefnogi ein Rheolydd AD. Bydd y person yn y rôl yma yn gyfrifol am lunio cytundebau (yn y Gymraeg a’r Saesneg) i staff a gweithwyr llawrydd, yn helpu staff newydd i gynefino ac yn gweinyddu hyfforddiant. Bydd hefyd yn helpu i gynnal y gwiriadau a chynnal y cofnodion sydd eu hangen ar swyddfa AD brysur yn gywir yn ogystal ag ymgymryd â llawer o ddyletswyddau gweinyddol a chymorth AD cyffredinol eraill.

Mae hwn yn gyfle cyffrous, yn enwedig i rywun sy’n chwilio am yrfa mewn AD. Rhaid bod gan yr ymgeisydd llwyddiannus sgiliau trefnu, gweinyddol a TG profedig gyda llygad am fanylyn. Rhaid iddynt allu cyfathrebu’n gryf, bod yn rhagweithiol a meddu ar allu profedig i gyflawni o fewn terfynau amser.

Gwnewch gais trwy anfon eich CV, llythyr eglurhaol a disgwyliadau cyflog i hr@boomcymru.co.uk erbyn 30ain Medi 2022.

Mae Boom yn gyflogwr cyfle cyfartal ac mae’n croesawu pobl â safbwyntiau amrywiol ac o gefndiroedd heb gynrychiolaeth ddigonol. Rydym wedi ymrwymo i adlewyrchu a chynrychioli amrywiaeth y DU yn ein holl weithgareddau.

Mae eich Data Personol yn bwysig iawn i Boom a bydd y wybodaeth a roddwch yn cael ei chasglu a’i phrosesu yn unol â Deddf Diogelu Data 2018 a Hysbysiad Preifatrwydd Boom  (http://boomcymru.co.uk/en/polisi-preifatrwydd/).

Cysylltu â ni