Hysbyseb Swydd Boom Plant – Cynorthwyydd Cynhyrchu

23 February 2024

Hysbyseb Swydd Boom Plant – Cynorthwyydd Cynhyrchu

4 Mis : Llawn Amser

Lleoliad Swyddfa: Gloworks, Bae Caerdydd

Dyddiad Cau: 8fed Mawrth 2024 

Mae Boom yn chwilio am Gynorthwyydd Cynhyrchu brwdfrydig, egniol a threfnus am gyfnod o 4 mis  o Ebrill 2024 i weithio yn Boom Plant. Bydd yn cefnogi y timoedd Cynhyrchu i baratoi gwybodaeth ar gyfer amserlenni ffilmio a chynorthwyyo i drefnu cludiant, llety a’r offer fydd ei angen ar leoliad.   Bydd hefyd yn helpu gyda gwaith papur y cynhyrchiad sef cytundebau, gohebiaeth a gwaith papur ol-gynhyrchu yn ogystal a chynorthwyyo y tîm cynhyrchu ar leoliad.

Anfonwch CV a llythyr at hr@boomcymru.co.uk gan nodi y cyfeirnod Cynorthwyydd Cynhyrchu – Boom Plant

Cysylltu â ni