>

Hysbyseb Swydd BOOM Plant- Ymchwilydd

13 January 2023

Hysbyseb Swydd BOOM Plant- Ymchwilydd

Mae Boom Kids yn edrych am ymchwilydd profiadol i ymuno â’i swyddfa yng Nghaerdydd i weithio ar gyfres meithrin i Channel 5, sy’n canolbwyntio ar ddiddordebau a gweithgareddau plant.

Mae’r dyletswyddau’n cynnwys dod o hyd i gyfranwyr ifanc, yn ogystal â chysylltu â’r rhieni a threfnu ffilmio ar draws yr DU. Mae profiad ym maes rhaglenni plant o fantais yn ogystal â thrwydded gyrru.

Mae hwn yn gytundeb llawn amswer o Mawrth – Medi 2023

Cyflog – I’w Gadarnhau

Plis lanlwythwch llythyr a chopi o’ch CV @ hr@boomcymru.co.uk by 26 January 2023

Mae Boom Cymru yn gyflogwr cyfleoedd cyfartal ac yn croesawu pobl o safbwyntiau a chefndiroedd amrywiol. Rydym yn ymroi i adlewyrchu a chynrychioli’r amrywiaeth a geir yn y Deyrnas Unedig ymhob agwedd o’n gwaith.

Mae eich Data Personol yn bwysig iawn i Boom Cymru a chaiff y wybodaeth a gyflenwir ei chasglu a’i phrosesu yn unol â Deddf Diogelu Data 2018 a Hysbysiad Preifatrwydd Boom Cymru (http://boomcymru.co.uk/en/polisi-preifatrwydd/) Byddwn yn cadw eich CV am 6 mis, oni bai eich bod yn gofyn i ni ei ddileu yn gynharach

Cysylltu â ni