Hysbyseb Swydd BOOM – Rhedwr Swyddfa Cynhyrchu

24 November 2022

Rhedwr Swyddfa Cynhyrchu

 

 

Cyfnod Gwaith: 12 Wythnos o 12 Rhagfyr 2022 – 21 Mawrth 2023

Ydych chi’n chwilio am gyfleoedd ym maes y Cyfryngau a Chynhyrchu?

Dyma eich cyfle i ymuno â thȋm cynhyrchu fel rhedwr am gyfnod o 12 wythnos o fis Rhagfyr 2022.

Mae rhedwyr yn gweithredu fel cynorthwywyr cyffredinol ac yn ymgymryd ag unrhyw dasgau sylfaenol sydd eu hangen i sicrhau bod y cynhyrchiad yn rhedeg yn esmwyth.

Mae’r rôl hon yn cynnig cyfle i ennill profiad hanfodol o’r broses gynhyrchu, yn gyfle gwerthfawr i rwydweithio, ac mae’n cael ei weld yn aml fel cam cyntaf i bobl sy’n dymuno dilyn gyrfa yn y cyfryngau a darlledu.

Bydd y dyletswyddau arferol yn cynnwys:

  • Helpu cydlynydd y cynhyrchiad gyda thasgau swyddfa cyffredinol
  • Helpu i drefnu cludiant a gwestai i’r cast
  • Trin symiau bach o arian
  • Gyrru cerbydau rhwng lleoliadau
  • Casglu eitemau o leoliadau a’u dychwelyd i’r swyddfa gynhyrchu
  • Ymgymryd ag ymchwil sylfaenol.

Gofynion hanfodol:

Trwydded yrru lawn

Rhaid i ymgeiswyr fod dros 21 oed (ar gyfer gofynion yswiriant i yrru fel rhan o’r gwaith ar leoliad).

Gofynion dymunol:

Sgiliau T.G. cryf gyda’r gallu i ddefnyddio Word, Excel, creu pdf’s, storio dogfennau a sgiliau ffôn da.

Ymgeisiwch drwy yrru CV a llythyr atodol at hr@boomcymru.co.uk  erbyn 28 Tachwedd 2022.

Mae Boom Cymru yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn croesawu pobl o safbwyntiau a chefndiroedd amrywiol. Rydym yn ymrwymo i adlewyrchu a chynrychioli amrywiaeth y DU ym mhob agwedd o’n gwaith.

Mae eich Data Personol yn bwysig iawn i Boom Cymru, a chaiff y wybodaeth a ddarperir ei chasglu a’i phrosesu yn unol â Deddf Diogelu Data 2018 a Hysbysiad Preifatrwydd Boom Cymru (http://boomcymru.co.uk/polisi-preifatrwydd/) Byddwn yn cadw eich CV am chwe mis oni bai eich bod yn gofyn i ni ei ddileu yn gynt.

Cysylltu â ni