>

Hysbyseb Swydd Boom – Ymchwilydd Y Sioe 2023

26 May 2023

Hysbyseb Swydd Boom – Ymchwilydd Y Sioe 2023Sgiliau ymchwilio?  Trefnus a brwdfrydig?  Mae cyfle cyffrous i ymchwilydd ymuno â chwmniau teledu Boom Cymru/Slam Media sy’n cynhyrchu darllediadau y Sioe Frenhinol i S4C o Fehefin 26ain – Gorffennaf 27ain.

Beth fydda i’n gwneud? 

  • Chwilio am gyfranwyr a straeon a threfnu’r cyfranwyr.
  • Paratoi gwaith ymchwil i’r cyflwynwyr.
  • Cyfrannu at amserlennu cynhyrchu.
  • Cefnogi’r cynhyrchydd ar leoliad.

Y person delfrydol?

  • Profiad o weithio fel ymchwilydd.
  • Trefnus a thrylwyr, gyda sgiliau cyfathrebu da.
  • Yn gallu siarad Cymraeg.
  • Yn hapus i weithio fel aelod o dîm ond hefyd yn annibynnol.

Lleoliad: Swyddfa Caerdydd gyda’r posibilrwydd o weithio gartref ar adegau ac ar leoliad adeg wythnos Y Sioe Frenhinol.  Ymgeisiwch drwy yrru CV a llythyr atodol at hr@boomcymru.co.uk erbyn 09:00yb ar 8.6.23, gan ddefnyddio Y SIOE 2023 fel cyfeirnod.

 

Mae Boom Cymru yn gyflogwr cyfleoedd cyfartal ac yn croesawu pobl o safbwyntiau a chefndiroedd amrywiol. Rydym yn ymroi i adlewyrchu a chynrychioli’r amrywiaeth a geir yn y Deyrnas Unedig ymhob agwedd o’n gwaith.

Mae eich Data Personol yn bwysig iawn i Boom Cymru a chaiff y wybodaeth a gyflenwir ei chasglu a’i phrosesu yn unol â Deddf Diogelu Data 2018, Hysbysiad Preifatrwydd Boom Cymru (http://boomcymru.co.uk/en/polisi-preifatrwydd/) ac Hysbysiad Preifatrwydd Slam Media (http://www.slam-media.co.uk/polisi-preifatrwydd/?lang=cy)

Byddwn yn cadw eich CV am 6 mis, oni bai eich bod yn gofyn i ni ei ddileu yn gynharach.

Cysylltu â ni