Hysbyseb Swydd Chwarel – Ysgrifennydd Cynhyrchu/ Cydlynydd Cynhyrchu

24 June 2022

Ysgrifennydd Cynhyrchu / Cydlynydd Cynhyrchu

 

Llawn amser – Am 7 mis

Dyddiad Cau: 08.07.22

Cyflog – £600 yr wythnos

Lleoliad – Rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus fod wedi’i leoli yng Nghymru (ond yn gallu gweithio o gartref)

Mae Chwarel wedi derbyn cyllid er mwyn cyflogi Ysgrifennydd Cynhyrchu a’u hyfforddi i fod yn Gydlynydd Cynhyrchu, ar gynllun ‘Step Up’ newydd sydd wedi’i gymeradwyo gan y diwydiant.

Dylai fod gan yr ymgeisydd llwyddiannus o leiaf 2 Gredyd Ysgrifennydd Cynhyrchu ffeithiol presennol a dylen nhw fod eisiau dilyn gyrfa mewn Rheoli Cynhyrchu.

Dros gyfnod o 7 mis llawn amser, byddwch yn cael eich arweinio gan 2 Cydlynydd Cynhyrchu arall a Rheolwr Cynhyrchu ac yn gweithio ar amrywiaeth o raglennu, gan gynnwys cyfres Channel 4 sydd wedi ennill gwobr BAFTA.

Prif ofynion y rôl yma yw bod gennych brofiad o daflenni galwadau, treuliau, archebu teithio a llety, gwybodaeth ynglŷn â BAFTA albert a gwybodaeth am waith papur ôl-gynhyrchu.

Bydd rhoi sylw da i fanylion, agwedd bositif a’r gallu i reoli llwythi gwaith a blaenoriaethau yn allweddol. Rydym yn awyddus i gynyddu Ysgrifennydd Cynhyrchu a darparu credyd Cydlynydd Cynhyrchu erbyn diwedd y rôl 7 mis.

Gwnewch gais gyda’ch argaeledd, llythyr eglurhaol a CV i georgia@chwarel.com gan gyfeirio at ‘Cydlynydd Cynhyrchu Camu i Fyny’ yn y llinell pwnc.

Cysylltu â ni