>

Hysbyseb Swydd Gorilla Group TV – Is-olygydd (Adran Plant)

18 January 2023

Hysbyseb Swydd Gorilla Group TV – Is-olygydd (Adran Plant)

Mae Gorilla Group TV yn recriwtio ar gyfer swydd Is-olygydd. Allwch weld manyleb rôl, a gwybodaeth ar sut i wneud cais trwy ddefnyddio’r ddolen isod:

Cysylltu â ni