Hysbyseb swydd: Rheolydd Cyffredinol TAC

25 May 2021

Ydych chi’n unigolyn trefnus, brwdfrydig a hyblyg sy’n awyddus i arwain tîm bach prysur ym maes y cyfryngau? Mae TAC yn dymuno penodi Rheolydd Cyffredinol profiadol ac effeithiol i ymgymryd â’r gwaith o reoli a chefnogi gweithgareddau’r sefydliad, sy’n golygu cydweithio â chynhyrchwyr, darlledwyr, sefydliadau gwleidyddol a chyrff hyfforddiant fel ei gilydd.

Teledwyr Annibynnol Cymru (TAC) yw’r corff sy’n cynrychioli cwmnïau cynhyrchu teledu, ffilm a chynnwys digidol annibynnol yng Nghymru. Caiff ei reoli gan Gyngor etholedig o blith ei aelodau.

Swydd ddisgrifiad:

Disgwylir i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â’r dyletswyddau canlynol:

  • Darparu gwasanaeth cefnogi cynhyrchwyr annibynnol a gomisiynir gan S4C a bod yn gyswllt parhaol i ymdrin ag ymholiadau’r cwmnïau ar faterion cytundebol, undebol a busnes;
  • Trefnu a chadw cofnodion cyfarfodydd Cyngor TAC;
  • Gweinyddu aelodaeth TAC;
  • Cydlynu gweithdrefnau Pwyllgor Llywio Hyfforddiant TAC ac S4C a chyfrannu at ddatblygu anghenion hyfforddiant;
  • Gweinyddu’r broses o gomisiynu hyfforddiant ar sail penderfyniadau’r pwyllgor hyfforddiant a’i farchnata i aelodau TAC;
  • Arolygu cynnwys gwefan TAC a’r cyfrifon ar y cyfryngau cymdeithasol
  • Cefnogi’r Cadeirydd a Chyngor TAC gyda holl weithgaredd lobïo’r diwydiant;
  • Comisiynu cyngor cyfreithiol achlysurol yn ôl y galw.

Mae hon yn swydd llawn amser ar gytundeb blwyddyn yn dechrau dros yr haf. Mae TAC yn croesawu ceisiadau am weithio’n hyblyg.

Lleoliad y swydd: yn ddibynnol ar arweiniad swyddogol, gellid disgwyl gweithio gartref ar adegau. Mae opsiynau swyddfa yng Nghaerdydd, Caerfyrddin a Chaernarfon i’w trafod.

Cyflog: yn ddibynnol ar brofiad. 25 diwrnod o wyliau yn ogystal â’r gwyliau banc statudol, a chynllun pensiwn cofrestru awtomatig. Darperir cliniadur a ffôn symudol at ddibenion y swydd.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn atebol i’r Cadeirydd.

Mae TAC yn croesawu ceisiadau gan unigolion o bob cefndir. Rydym wedi ymrwymo i gynyddu amrywiaeth a chynwysiad i gynyddu cynrychiolaeth.

Am swydd ddisgrifiad llawn, cysylltwch â Luned Whelan.

I ymgeisio, anfonwch lythyr a CV cyfredol at Luned Whelan erbyn 12.00pm dydd Llun 14 Mehefin 2021. Mae’n fwriad gennym gyfweld ar-lein yn ystod yr wythnos sy’n dechrau ar 28 Mehefin 2021. Nodwch os oes gennych unhryw ofynion hygyrchedd ar gyfer cyfweliad ar-lein, a nodi os nad ydych chi ar gael yr wythnos honno.

Cysylltu â ni

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.