Llwyddiant i aelodau TAC yn BAFTA Cymru 2020

26 October 2020

Llongyfarchiadau gwresog i aelodau TAC oedd yn enillwyr yng Noson Wobrwyo BAFTA Cymru neithiwr (25 Hydref 2020), mewn seremoni a gynhaliwyd ar-lein gydag Alex Jones yn cyflwyno. Daeth llwyddiant i:

– Boom Cymru gydag Emma Walford a Trystan Ellis-Morris yn rhannu gwobr y Cyflwynydd Gorau am Priodas Pum Mil

– Cwmni Da, mewn dau gategori. Enillwyd gwobr y Cyfarwyddwr Ffeithiol Gorau ar y cyd gan Siôn Aaron a Tim Lyn am Eirlys, Dementia a Tim, a chipiodd Deian a Loli wobr y Rhaglen Blant Orau am yr eildro

– Darlun am Ysgol Ni: Maesincla; Cyfres Ffeithiol Orau

– Dearheart am Cyrn ar y Mississippi; y Rhaglen Adloniant Orau

– Telesgop am The Prince and the Bomber; y Ddogfen Unigol Orau

Llongyfarchiadau i bawb a gafodd eu henwebu yn ogystal. Gallwch wylio’r seremoni ar sianel YouTube Bafta Cymru

Cysylltu â ni