Llwyddiant i Aelodau TAC yn BAFTA Cymru 2022

31 October 2022

Llongyfarchiadau gwresog i aelodau TAC a ddaeth yn fuddugol yn Noson Wobrwyo BAFTA Cymru nos Sul 9 Hydref 2022, mewn seremoni arbennig yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd gydag Alex Jones yn llywyddu’r noson.

Yr enillwyr ymhlith aelodau TAC oedd:

 • Rhaglen Blant: Hei Hanes! – Cwmni Da
 • Cyfarwyddwr Ffeithiol: Dylan Williams Y Côr / Men Who Sing – Men Who Sing Ltd / Cwmni Da / Backflip Media/ Dartmouth Films
 • Rhaglen Adloniant: Bwyd Byd Epic Chris – Cwmni Da
 • Cyfres Ffeithiol: Ysgol Ni: Y Moelwyn – Darlun
 • Ffilm Nodwedd/Deledu: Grav – Regan Development / Tarian Cyf
 • Ffotograffiaeth Ffeithiol: Tim Davies The Long Walk Home – Telesgop / Rediscover Media
 • Cyflwynydd: Chris Roberts yn Bwyd Byd Epic Chris – Cwmni Da
 • Rhaglen Ddogfen Sengl: Y Parchedig Emyr Ddrwg – Docshed

Llongyfarchiadau i’r enillwyr ac i bob un o’r cynyrchiadau a enwebwyd.

Enwebeion TAC yng Ngwobrau BAFTA Cymru 2022:

 • Cymru Torri Drwodd: Lemarl Freckleton Curadur – Orchard
 • Rhaglen Blant: Bex – Ceidiog, Deian a Loli – Cwmni Da, Efaciwis – Wildflame Productions
 • Golygu Ffeithiol: Alun Edwards John Owen: Cadw Cyfrinach – Wildflame Productions, John Gillanders Huw Edwards yn 60 – Rondo Media
 • Golygu Ffuglen: Urien Deiniol Enid a Lucy – Boom Cymru
 • Rhaglen Adloniant: 6 gwlad Shane ac Ieuan – Orchard, Iaith ar Daith – Boom Cymru
 • Cyfres Ffeithiol: Gwesty Aduniad – Darlun, The Great Big Tiny Design Challenge – Yeti Television
 • Ffilm Nodwedd/Deledu: The Trick – Vox Pictures
 • Ffotograffiaeth a Goleuo Ffuglen: Ryan Eddleston Grav – Regan Development / Tarian Cyf
 • Cyflwynydd: Elin Fflur yn Sgwrs Dan y Lloer – Tinopolis
 • Rhaglen Ddogfen Sengl: John Owen Cadw Cyfrinach – Wildflame Productions
 • Sain: John Markham Cyngerdd Tangnefedd Llangollen – Rondo Media
 • Drama Deledu: Yr Amgueddfa – Boom Cymru / Tarian Cyf
 • Awdur: Owen Thomas Grav – Regan Development / Tarian Cyf

Cysylltu â ni