Llwyddiant i Aelodau TAC yng Ngŵyl Cyfryngau Celtaidd 2022

14 June 2022

Llongyfarchiadau gwresog i ddau o aelodau TAC a ddaeth i’r brig yng Ngŵyl Cyfryngau Celtaidd 2022 a gynhaliwyd yn Quimper, Llydaw rhwng 7 a 9 Mehefin 2022.

Daeth llwyddiant i Cwmni Da wrth ennill y categori Comedi Radio gyda’r rhaglen Dim Byd ar y Radio, tra gwnaeth cwmni Telesgop gipio’r wobr yn y categori Rhaglen Gylchgrawn Radio: Rhaglen Ifan Evans.

Cafodd yr Ŵyl Cyfryngau Celtaidd ei chynnal yn Llydaw eleni wedi dwy flynedd ar lein.  Llongyfarchiadau mawr i Cwmni Da a Telesgop ar eu llwyddiant yn yr Ŵyl hon sy’n dathlu llwyddiannau a thalent y diwydiannau creadigol yn y gwledydd a’r rhanbarthau Celtaidd.

Llongyfarchiadau hefyd i holl aelodau TAC a wnaeth dderbyn enwebiadau ar gyfer Gwobrau Torc Gŵyl Cyfryngau Celtaidd 2022 yn cynnwys Wildflame Productions Ltd, Boom Cymru, Tinopolis, Orchard Media and Events, Astud, Regan Developments Ltd a Docshed.

Mae’n wych gweld cynifer o raglenni mewn gwahanol gategorïau’n dod i’r brig gan adlewyrchu sector cynhyrchu annibynnol eithriadol o ddyfeisgar, gweithgar a chreadigol yng Nghymru.

Cysylltu â ni