Llwyddiant i Aelodau TAC yng Ngŵyl Cyfryngau Celtaidd 2023

9 June 2023

Llongyfarchiadau gwresog i aelodau TAC a ddaeth i’r brig yng Ngŵyl Cyfryngau Celtaidd 2023 a gynhaliwyd yn Dungloe, Iwerddon rhwng 6 a 8 Mehefin 2023.  Mae cystadleuaeth Gwobrau Torc yr Ŵyl yn agored i gynyrchiadau gwreiddiol, a derbynnir ceisiadau o’r gwledydd a’r rhanbarthau Celtaidd ar unrhyw bwnc.  Enillwyr TAC ymysg Gwobrau Torc oedd:

Rhaglen Plant (Sgrin):  Itopia, Boom Cymru

Adloniant (Sgrin):  Côr Cymru – Corau Cymysg, Rondo Media

Cyflwynydd y Flwyddyn (Sain):  Ifan Jones Evans, Telesgop

Ffurf Fer (Sgrin):  Stori Stiwdio: Stori Ghofran, Boom Cymru

 

Yn ogystal â’r llwyddiannau uchod, derbyniodd aelodau TAC nifer o enwebiadau am eu cynyrchiadau yn cynnwys:

Animeiddio (Sgrin):  Y Cythraul Celf, Tinopolis

Rhaglen Plant (Sgrin):  Deian a Loli a Tŷ Nain Jên, Cwmni Da

Comedi (Sgrin):  Rybish, Cwmni Da

Rhaglen Ddogfen (Sain):  Phantom at 35, Telesgop

Cyfres Ddrama (Sgrin):  Dal y Mellt, Vox Pictures Ltd

Y Gyfrinach, Boom Cymru

Adloniant Ffeithiol (Sgrin):  Bwyd Byd Epic Chris, Cwmni Da

Cyfres Ffeithiol (Sgrin):  Ysgol Ni: y Moelwyn, Darlun

Rhaglen Ddogfen Ffeithiol (Sgrin):  Y Parchedig Emyr Ddrwg, Docshed

Hanes (Sgrin):  Efaciwis: Pobl y Rhyfel, Wildflame Productions Ltd

Ffurf Fer (Sgrin):  Stori Stiwdio: Stori Ghofran, Boom Cymru

Rhaglen Ddogfen Sengl (Sgrin):  Huw Edwards yn 60, Rondo Media

Ysbryd yr Ŵyl:  Sgwrs Dan y Lloer, Tinopolis

Rhaglen Ddogfen Chwaraeon:  Cewri Cwpan y Byd, mewn cysylltiad â Docshed

(Sgrin)

 

Dywedodd Dyfrig Davies, Cadeirydd TAC:

“Llongyfarchiadau mawr i aelodau TAC a ddaeth yn fuddugol ac a dderbyniodd enwebiadau yng Ngwobrau Torc Rhagoriaeth Gŵyl y Cyfryngau Celtaidd 2023.  Mae’r amrywiaeth o raglenni o fewn y gwahanol gategorïau yn amlygu’r dalent sydd gennym yma yng Nghymru wrth gynhyrchu cynnwys o’r safon uchaf.  Mae’r Ŵyl yn ddigwyddiad blynyddol ac yn ffordd ragorol i ddod a sector y cyfryngau o’r gwledydd a’r rhanbarthau Celtaidd ynghyd. Edrychwn ymlaen yn fawr felly at groesawu’r Ŵyl i Gaerdydd yn 2024.”

Cysylltu â ni