TAC yn croesawu cefnogaeth Prif Weinidog y DU i S4C

8 January 2016

Mae TAC yn croesawu y datganiad a wnaed gan David Cameron mewn ateb i gwestiwn gan Simon Hart AS yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog ar 6 Ionawr.

Dywedodd Mr Cameron: “S4C is a very important part of our broadcasting structure; it’s very popular and well-liked in Wales, and I want to ensure that we meet both the wording and spirit of the manifesto promise to make sure this continues to be a very strong channel.”

Dywedodd Cadeirydd TAC, Iestyn Garlick: “Rydym wedi ein calonogi gan y cadarnahâd hwn gan y Prif Weinidog ynglyn ag ymrwymiad y Llywodraeth at S4C, ac rydym yn obeithiol y byddwn yn gweld trefniant fydd yn sefydlu dyfodol diogel i S4C yn nhermau ariannu ac annibynniaeth.”

Cysylltu â ni