Marwolaeth y Frenhines

9 September 2022

Mae TAC yn estyn ei gydymdeimlad dwys yn dilyn y cyhoeddiad am farwolaeth Ei Mawrhydi y Frenhines.  Bydd ein haelodau yn cydweithio gyda S4C a darlledwyr eraill i sicrhau bod digwyddiadau cenedlaethol yn cael eu hadlewyrchu mewn gweithgarwch dros y dyddiau sydd i ddod.

Cysylltu â ni