Datganiad ar gyhoeddiad Ymddiriedolaeth y BBC ar S4C

17 February 2016

Meddai Cadeirydd TAC, Iestyn Garlick:

“Mae’r cyhoeddiad calonogol hwnyn cael ei werthfawrogi yn fawr iawn, a bydd yn rhoi sicrwydd pendant i’r sector cynhyrchu teledu annibynnol yng Nghymru. Yn dilyn y penderfyniad i barhau i gynnal grant y Llywodraeth ei hun i S4C, mae’r penderfyniad i’w groesawu er mwyn sicrhau dyfodol S4C fel darparwr cynnwys darlledu cyhoeddus unigryw. Gallwn edrych ymlaen yn awr at adolygiad y flwyddyn nesaf gan wybod y bydd S4C yn derbyn cyllid i gynnal ei gwasanaeth presennol yn y cyfamser.”

Ymddiriedolaeth y BBC

Cysylltu â ni