Penodi Elan Closs Stephens yn gynrychiolydd Cymru ar Fwrdd y BBC

20 July 2017

Mae TAC wedi croesawu’r penodiad yn dilyn cyhoeddiad heddiw. ‘Bu perthynas gadarnhaol rhyngom ac Elan Closs Stephens dros y blynyddoedd diwethaf, ac edrychwn ymlaen at barhau â’r berthynas honno, ynghyd â Syr David Clementi ac aelodau eraill Bwrdd y BBC,’ meddai Iestyn Garlick, Cadeirydd TAC.

Cysylltu â ni