TAC yn cefnogi Datganiad o Ymrwymiad yn erbyn ymddygiad amhriodol mewn teledu

22 August 2022

Mae TAC yn falch iawn o gefnogi y Datganiad o Ymrwymiad a gyhoeddwyd heddiw (22 Awst 2022) yn erbyn bwlio, aflonyddu ac ymddygiad amhriodol mewn teledu.

Yn y Datganiad, mae Equity yn nodi “am y tro cyntaf, mae grŵp sy’n cynnwys cynrychiolwyr sy’n ymwneud â chylch bywyd gwaith actorion wedi cwrdd er mwyn trafod sut gall pawb gyfrannu tuag at weithle parchus ac i gytuno sut dylai pryderon gael eu mynegi os oes ymddygiad amhriodol.”

Dywedodd Dyfrig Davies, Cadeirydd TAC:

“Mae TAC yn falch iawn o gefnogi’r Datganiad o Ymrwymiad hwn i sicrhau amgylchedd gweithio diogel a theg ar gyfer ein talent o flaen y camera.  Bydd pob cam bach sy’n cael ei gymryd gan bawb i fynd i’r afael â materion yn ymwneud â bwlio ac aflonyddu ac ymddygiad amhriodol yn gwneud gwahaniaeth mawr i bawb sy’n gweithio yn y diwydiant. 

Bydd camau o’r fath yn helpu i wella amodau gwaith ac yn darparu protocolau clir ar sut i fynd i’r afael â phryderon, gan roi cymorth a gwneud unigolion yn ymwybodol o’u hawliau.  Mae TAC yn cydnabod pwysigrwydd y sector llawrydd sef asgwrn cefn y diwydiant.”

Gellir gweld copi llawn o’r Datganiad yma:

Equity – Statement of Commitment Against Bullying, Harassment and Inappropriate Behaviour in TV

Cysylltu â ni