Teyrnged TAC i Gwenda Griffith

24 May 2024

Mae ein sector dipyn tlotach wedi i ni golli un o selogion ffyddlon ein sianel, arloeswr darlledu Cymraeg, Gwenda Griffith. Dewr, diwyd a disgybledig, dyna oedd Gwenda. Doedd dim un llinell mewn cyllideb nad oedd hi’n gallu ei gyfiawnhau. Dim gair mewn sgript nad oedd hi wedi ei gymeradwyo, a dim dilledyn nad oedd hi wedi ei ddewis.  Cadwai olwg ar bob manylyn, a safon oedd ei phrif gymhelliad. Roedd hi’n nabod ei chynulleidfa.  Ac fe wnaeth ddylanwadu ar nifer fawr ohonom ni a gafodd y fraint o weithio iddi yn Fflic.

Fe ddes i’w ‘nabod yn nyddiau cynnar S4C. Gyntaf mewn cyfres am y gofod – Concwest, wedyn 72 o raglenni Now You’re Talking ac yna 3 cyfres addysg iechyd ac iechyd rhyw i’r BBC. Wastad yn fonheddig – ddim yn goddef nonsens, tu hwnt o garedig a chefnogol, a llawer o hwyl wedi i’r saethu dod i ben.

Pan sefydlais Telesgop hi oedd y cyntaf i annog a chynghori. A phan ddes yn Gadeirydd TAC, byddai galwad gan Gwenda yn golygu bod ganddi ofid am anghyfiawnder neu ddiffyg trefn,  a oedd yn effeithio arnom i gyd – nid dim ond ei chwmni hi. Roedd ganddi ddoethineb tawel, barn gref, a chreadigrwydd hollol wreiddiol.

Hyd heddiw, pan fydd ‘na phroblem yn codi, byddai’n holi fy hun yn dawel; “tybed beth fydda Gwenda yn neud yn y sefyllfa hon?” I mi roedd hi’n arwres, yn esiampl, yn ganllaw. Dwi’n difaru na dd’wedais y pethau hyn wrthi cyn yr wythnos hon.

Geiriau gan Elin Rhys, Cyn-gadeirydd TAC

Cysylltu â ni