Trafodaeth banel TAC yn yr Eisteddfod Genedlaethol

31 July 2017

Mae TAC yn cynnal trafodaeth banel ar y pwnc ‘S4C a darlledu digidol y dyfodol’ ym mhabell Sinemaes yn Eisteddfod Genedlaethol Bodedern, Ynys Môn, dydd Mawrth 8 Awst am 12:30pm. Y panelwyr yw:

Rhodri ap Dyfrig  Dr Dyfrig Jones Lowri Wynn Luned Whelan

Rhodri ap Dyfrig, Comisiynydd Cynnwys Ar-lein, S4C @nwdls

Dr Dyfrig Jones, Ysgol Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau, Prifysgol Bangor @dyfrig

Iwan Standley, Cynhyrchydd, Antena @stanno

Lowri Wynn, Ymchwilydd a chynhyrchydd deunydd ar-lein @lowriwynnn

Cadeirydd: Luned Whelan, Rheolydd Cyffredinol, TAC @tacteledwyr

Dewch i ymuno â ni am y drafodaeth, ac aros am ddiod a sgwrs wedyn. Croeso i bawb. Os na allwch chi ddod, trydarwch gwestiwn neu gyfraniad aton ni ymlaen llaw.

Cysylltu â ni