Y Llywodraeth yn cadarnhau na fydd newid i’r Telerau Masnach Teledu

31 May 2016

Mae TAC yn falch o roi gwybod i’r aelodau na fydd y Llywodraeth yn adolygu’r Telerau Masnach teledu rhwng cynhyrchwyr annibynnol a’r darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus.

Roedd y materion yn destun adolygiad Ofcom ar gais y Llywodraeth-llynedd ymatebodd TAC, gan ddadlau’r achos pam fod y Telerau Masnach hyn yn arbennig o bwysig i gwmnïau annibynnol yng ngwledydd y DU. Rydym hefyd wedi cyflwyno’r un negeseuon i, DCMS, Swyddfa Cymru, a phwyllgorau Seneddol amrywiol.

Cafodd casgliadau y Llywodraeth eu cyfleu mewn ateb ysgrifenedig gan Ysgrifennydd Gwladol y DCMS y Gwir Anrhydeddus John Whittingdale AS, a gallwch ei ddarllen yma.

Cysylltu â ni