Ymateb i ymgynghoriad Adran Busnes, Egni a Diwydiant Llywodraeth y DU

18 April 2017

Mae TAC wedi cyflwyno’i ymateb i’r ymgynghoriad diweddar ar Bapur Gwyrdd Strategaeth Diwydiannol Llywodraeth y DU. Ymhlith argymhellion TAC, mae: blaenoriaethu sgiliau a hyfforddiant; blaenoriaethu cynnwys digidol a dulliau i’w ddosbarthu; sicrhau hawliau eiddo deallusol, ac ymgorffori’r celfyddydau i reng flaen y system addysg yn llawer cynt.

Gallwch ddarllen ymateb TAC yn llawn yma (yn yr iaith wreiddiol).

 

 

Cysylltu â ni