Ymateb Llywodraeth y DU i’r ymgynghoriad ar Gronfa PSCF

2 January 2018

Mae ymateb Llywodraeth y DU i’r ymgynghoriad ar Gronfa PSCF (Public Service Contestable Fund), yn cynnwys manylion cychwynnol cronfa beilot gwerth miliynau o bunnoedd at ddiben cynyddu amrywiaeth mewn teledu plant yn y DU, wedi ei gyhoeddi gan Karen Bradley, yr Ysgrifennydd Diwylliant. Mae’r gronfa mewn cyfnod datblygu ar hyn o bryd, ond byddai ar gael ar gyfer cynnwys i’w ddarlledu gan ddarlledwyr cyhoeddus, yn ogystal â sianeli a llwyfannau eraill sydd yn rhad ac am ddim ac sy’n hygyrch i gynulleidfa eang, ac o bosib cynnwys ar-lein hefyd. Gallwch weld adrodd y cyfnod peilot yma (gwefan GOV.UK).

Cysylltu â ni