Polisi canslo TAC

Saith diwrnod gwaith neu fwy cyn y cwrs: dim cymal cosb.

Dau i saith diwrnod gwaith cyn y cwrs: gellir anfon dirprwy i’r unigolyn gwreiddiol o gysylltu â TAC a threfnu bod ffurflen gofrestru newydd yn cael ei chyflwyno.

Pedwar-deg wyth awr neu lai cyn y cwrs: codir y ffi llawn. Gellir gwneud cais am nodyn credyd a roddir ar ddisgresiwn TAC.

Cysylltu â ni