Polisi

Mae gwaith polisi TAC yn ymwneud â’r sefydliadau sy’n gwneud penderfyniadau sy’n effeithio’n uniongyrchol ar y sector cynhyrchu yn ogystal â’r sectorau darlledu a chynhyrchu ehangach. Mae’r dogfennau wedi eu cyflwyno yn yr iaith wreiddiol.

Mae TAC yn parhau i ymwneud yn gyson â nifer o gyrff, yn cynnwys:

  • Llywodraeth Cymru, ar faterion amrywiol
  • Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu Senedd Cymru
  • Llywodraeth y DU – Swyddfa Cymru ac Adran Digidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS) – ar faterion sy’n cynnwys sector creadigol Cymru a’i ymateb i bandemig y coronafeirws
  • Cynrychiolwyr o’r holl bleidiau gwleidyddol i drafod y sector cynhyrchu teledu yng Nghymru a’i bwysigrwydd diwylliannol ac economaidd
  • Ymchwiliadau Pwyllgorau Seneddol, gan gynnwys y Pwyllgorau Llywodraeth Cymru ar ddarlledu yng Nghymru, a phwyllgorau DCMS
  • Ofcom ac eraill i drafod rheoleiddio darlledu, darlledu gwasanaeth cyhoeddu a materion perthnasol
  • Bwrdd y BBC ac S4C i drafod materion polisi.

Gallwch ddarllen ein cyflwyniadau diweddar i ymgynghoriadau a phwyllgorau isod.

Os hoffech drafod unrhyw agwedd o bolisïau cyfredol TAC, anfonwch e-bost at Tim Wilson, Ymgynghorydd Polisi a’r Cyfryngau neu ffonio 07909 560374.

Papurau Polisi TAC

Yn ddiweddar

Yn flaenorol

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu Senedd Cymru

DCMS

Adran Busnes, Egni a Diwydiant Llywodraeth y DU

Ofcom

Adolygiad Siarter y BBC

Maniffesto TAC 2015

Ofcom

Pwyllgor Cyfathrebu Tŷ’r Arglwyddi

Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol Llywodraeth Cymru

Pwyllgor Dethol Tŷ’r Cyffredin ar Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon

Pwyllgor Dethol Materion Cymreig Tŷ’r Cyffredin

Ymddiriedolaeth y BBC


Microphone
Camera
Sing


Cysylltu â ni

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.