Polisi

Mae gwaith polisi TAC yn ymwneud â’r sefydliadau sy’n gwneud penderfyniadau sy’n effeithio yn uniongyrchol ar y sector cynhyrchu yn ogystal â’r byd darlledu a chynhyrchu ehangach. Mae’r dogfennau wedi eu cyflwyno yn yr iaith wreiddiol.

Mae TAC yn ymwneud yn gyson â nifer o gyrff, yn cynnwys:

  • Llywodraeth Cymru, ar faterion amrywiol
  • Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (DGCh) Cynulliad Cenedlaethol Cymru, mewn ymateb i archwiliadau
  • Llywodraeth y DU – Swyddfa Cymru ac Adran Digidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS) – ar faterion sy’n cynnwys sector creadigol Cymru, yr adolygiad annibynnol i S4C ac ymateb DCMS iddo, a’r Gronfa newydd ar gyfer cynnwys plant, y Contestable Fund
  • Cynrychiolwyr o holl bleidiau gwleidyddol Cymru i drafod y sector cynhyrchu teledu, gan bwysleisio ei bwysigrwydd diwylliannol ac economaidd
  • Ymchwiliadau Pwyllgorau Seneddol, gan gynnwys y Pwyllgor Materion Cymreig a phwyllgorau DCMS
  • Ymddiriedolaeth y BBC, Ofcom ac eraill
  • Bwrdd y BBC ac Awdurdod S4C i drafod materion polisi.

Gallwch ddarllen ein cyflwyniadau diweddar i ymgynghoriadau a phwyllgorau isod.

Mae TAC yn ymwneud â nifer o ymgynghoriadau cyfredol, gan gynnwys adolygiad Ofcom o gynhyrchu rhanbarthol a strwythur Cronfa’r Public Service Contestable Fund.

Os hoffech drafod unrhyw agwedd o bolisïau cyfredol TAC, anfonwch e-bost at Tim Wilson, Ymgynghorydd Polisi a’r Cyfryngau neu ffonio 07909 560374.

Papurau Polisi TAC

Yn ddiweddar

Adran Digidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon Llywodraeth y DU (DCMS)

Adran Busnes, Egni a Diwydiant Llywodraeth y DU

Ofcom

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn hanesyddol

Adolygiad Siarter y BBC

Maniffesto TAC 2015

Ofcom

Pwyllgor Cyfathrebu Tŷ’r Arglwyddi

Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol Llywodraeth Cymru

Pwyllgor Dethol Tŷ’r Cyffredin ar Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon

Pwyllgor Dethol Tŷ’r Cyffredin ar Faterion Cymreig

Ymddiriedolaeth y BBC


Microphone
Camera
Sing


Cysylltu â ni

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.